Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.08.2019 r. w porównaniu do stanu na 31.01.2018 r.

 

Opis   Stan na 28.02.2019 r. Stan na 31.01.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 713 2 992 732,35 716 2 984 491,83
1 m-c 303 179 862,00 301 181 183,02
2 m-ce 105 111 021,68 100 104 993,16
pow. 3 m-cy 305 2 701 848,67 315 2 698 315,65

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 28.02.2019 r. w porównaniu do stanu na 28.02.2018 r.

 

Opis   Stan na 28.02.2019 r. Stan na 28.02.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 713 2 992 732,35 745 3 365 008,12
1 m-c 303 179 862,00 290 177 981,92
2 m-ce 105 111 021,68 112 121 161,65
pow. 3 m-cy 305 2 701 848,67 343 3 065 864,55