Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2018 r. w porównaniu do stanu na 30.04.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2018 r. Stan na 30.04.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 742 3 200 899,82 741 3 336 194,74
1 m-c 300 180 383,33 290 171 067,94
2 m-ce 106 112 872,72 113 122 366,49
pow. 3 m-cy 336 2 907 643,77 338 3 042 760,31

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.05.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.05.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.05.2018 r. Stan na 31.05.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 742 3 200 899,82 770 3 708 780,57
1 m-c 300 180 383,33 299 185 354,64
2 m-ce 106 112 872,72 116 124 451,12
pow. 3 m-cy 336 2 907 643,77 355 3 398 974,81

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.04.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.03.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.04.2018 r. Stan na 31.03.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 741 3 336 194,74 724 3 355 074,04
1 m-c 290 171 067,94 270 159 839,74
2 m-ce 113 122 366,49 127 137 275,13
pow. 3 m-cy 338 3 042 760,31 327 3 057 959,17

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 30.04.2018 r. w porównaniu do stanu na 30.04.2017 r.

 

Opis   Stan na 30.04.2018 r. Stan na 30.04.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 741 3 336 194,74 749 3 793 166,85
1 m-c 290 171 067,94 283 168 712,69
2 m-ce 113 122 366,49 118 133 796,55
pow. 3 m-cy 338 3 042 760,31 348 3 490 657,61