Stan zadłużenia

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.08.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.07.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.08.2018 r. Stan na 31.07.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 606 2 937 989,68 588 2 954 661,23
1 m-c 223 139 691,82 200 125 802,22
2 m-ce 86 96 203,21 89 92 878,37
pow. 3 m-cy 297 2 702 0940,65 299 2 735 980,64

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.08.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.08.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.08.2018 r. Stan na 31.08.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 606 2 937 989,68 688 3 543 859,36
1 m-c 223 139 691,82 236 148 296,93
2 m-ce 86 96 203,21 109 119 755,12
pow. 3 m-cy 297 2 702 0940,65 343 3 275 807,31

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2018 r. w porównaniu do stanu na 30.06.2018 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2018 r. Stan na 30.06.2018 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 588 2 954 661,23 892 3 257 967,95
1 m-c 200 125 802,22 382 235 303,15
2 m-ce 89 92 878,37 173 183 026,20
pow. 3 m-cy 299 2 735 980,64 337 2 839 638,60

 

Zadłużenie z tytułu opłat za mieszkanie wg stanu na 31.07.2018 r. w porównaniu do stanu na 31.07.2017 r.

 

Opis   Stan na 31.07.2018 r. Stan na 31.07.2017 r.
ilość wartość ilość wartość
szt. szt.
Zadłużenie na ostatni dzień miesiąca,  w tym 588 2 954 661,23 689 3 497 777,19
1 m-c 200 125 802,22 240 152 136,75
2 m-ce 89 92 878,37 112 120 204,82
pow. 3 m-cy 299 2 735 980,64 337 3 225 435,62