Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

 Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  Szczepanek Hanna
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           Kwiecień Marianna
 Sekretarz Rady Nadzorczej  Pobrotyn Elżbieta
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  Czarnecki Roman
   Dąbek Zbigniew
   Fornal Robert
   Granica Alina
   Gagat Mateusz
   Gatkowski Roman
   Mazur Tadeusz
   Orłowski Witold
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  Pobrotyn Elżbieta
 Członek Komisji  Gagat Mateusz
 Członek Komisji  Orłowski Witold
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  Czarnecki Roman
 Członek Komisji  Mazur Tadeusz
 Członek Komisji  Orłowski Witold
 Członek Komisji  Fornal Robert
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  Szczepanek Hanna
 Członek Komisji  Dąbek Zbigniew
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Mirosław Kaczmarczyk
 Członek Zarządu  Magdalena Lis
 Pełnomocnik Zarządu  Anna Kania