Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"

 Walne Zgromadzenie  Spółdzielni - najwyższy organ Spółdzielni  
  
 Rada Nadzorcza 
 Przewodniczący Rady Nadzorczej  Szczepanek Hanna
 Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej           Kwiecień Marianna
 Sekretarz Rady Nadzorczej  Czarnecki Roman
  
 Członkowie Rady Nadzorczej  Dąbek Zbigniew
   Fornal Robert
   Granica Alina
 
Komisje
 Komisja Rewizyjna  
 Przewodniczący Komisji  Dąbek Zbigniew
 Członek Komisji  Granica Alina
   
 Komisja Inwestycyjno-Eksploatacyjna  
 Przewodniczący Komisji  Czarnecki Roman
 Członek Komisji  Fornal Robert
   
 Komisja Społeczno-Wychowawcza  
 Przewodniczący Komisji  Szczepanek Hanna
 Członek Komisji  Dąbek Zbigniew
 
 Zarząd Spółdzielni 
 Prezes Zarządu  Mirosław Kaczmarczyk
 Z-ca Prezesa Zarządu ds. GZ  Jerzy Kuźnia
 Członek Zarządu  Magdalena Lis
 Pełnomocnik Zarządu  Anna Kania