Komunikaty

23.07.2018 - zmiana statutu SM "Krzemionki"

W dniu 23.07.2018 r. odbędą się dwie części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki". Na Walnym Zebraniu odbędzie się głosowanie nad uchwałami w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni.

 

 

KOMUNIKAT

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Krzemionki’’ w Ostrowcu Świętokrzyskim informuję, że w dniu 23 lipca 2018 roku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , którego celem jest zatwierdzenie zmian  Statutowych wynikających bezpośrednio z nowelizacji ustawy z dnia 20.07.2017 roku o zmianie ustawy ,,o spółdzielniach mieszkaniowych’’, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze.

Modernizacja budynku administracyjnego SM "Krzemionki"

Rewitalizacja

35 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu rewitalizacji. W piątek Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosław Górczyński podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Po raz pierwszy w historii z środków tych skorzysta również Spółdzielnia Mieszkaniowa "Krzemionki"

Nowy samochód w SM "Krzemionki"

Wiosenne porządki z rębakiem

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje członków spółdzielni i mieszkańców, że przyjmuje w godz. 9-11 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja

W nowym rozdaniu unijnym Ostrowiec otrzyma ponad 34 mln zł na rewitalizację. 8 lutego Prezydent Ostrowca i Marszałek Województwa podpisali pre umowę na realizację jednego z największych projektów inwestycyjnych, jaki do tej pory był realizowany w naszym mieście. W sumie będzie realizowanych aż 11 inwestycji, w tym również w zasobach SM Krzemionki.

Zmiana cennika opłat w kasach

U W A G A!

Zmiana cennika opłat od 1 stycznia 2018 r.

 • dla członków zasobów mieszkaniowych SM „Krzemionki”
  - 1,47 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  - 4,97 zł od wpłat na ZUS, US
  - 0,5% od wpłat powyżej 1.000,00 zł
 • dla osób z zasobów wspólnotowych wraz z osobami nie zamieszkującymi zasoby mieszkaniowe SM „Krzemionki”
  - 2,97 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych w kasie Spółdzielni
  - 7,50 zł od wpłat na ZUS, US
  - 0,5% od wpłat powyżej 1.000,00 zł

Wolne lokale użytkowe w Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. posiada wolne lokale użytkowe

 • lokal o powierzchni 29,93 m²
 • lokal o powierzchni 13,30 m²
 • lokal o powierzchni 10,80 m²
 • lokal o powierzchni 13,35 m²
 • lokal o powierzchni 24,20 m²

zlokalizowane na II piętrze w budynku administracyjnym Spółdzielni Osiedle Stawki 47.

Cena najmu 22,50 zł/m²netto miesięcznie.
W cenę najmu wliczono media (centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz monitoring obiektu).


Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu /41/262 40 45.

Informacja dla mieszkańców nieruchomości os. Rosochy nr: 93, 99, 100, 101, 102 i 103 w Ostrowcu Św.

Szanowni mieszkańcy
nieruchomości os. Rosochy nr: 93, 99, 100, 101, 102 i 103 w Ostrowcu Św.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św., informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie termomodernizacji wielorodzinnych budynków wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwaniem energii z instalacji fotowoltaicznej” na os. Rosochy nr: 99 i 100 w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców nieruchomości os. Rosochy nr: 87, 88, 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.

Szanowni mieszkańcy
nieruchomości os. Rosochy nr: 87, 88, 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św., informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie termomodernizacji wielorodzinnych budynków wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwaniem energii z instalacji fotowoltaicznej” na os. Rosochy nr: 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Informacja dla mieszkańców nieruchomości os. Rosochy nr: 105 i 111 w Ostrowcu Św.

Szanowni mieszkańcy
nieruchomości os. Rosochy nr: 105 i 111 w Ostrowcu Św.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św., informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie termomodernizacji wielorodzinnych budynków wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwaniem energii z instalacji fotowoltaicznej” na os. Rosochy nr: 105 i 111 w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

SM "Krzemionki" informuje, że od dnia 01.09.2017 roku zgłaszanie awarii po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy należy kierować pod nr telefonu

5 0 8  1 9 7  6 2 3