Komunikaty

Zabawa dla seniorów z osiedla Rosochy

Mieszkańcy osiedla Rosochy bawili się w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” na Jesiennym Balu Seniora. Dla gości przygotowano szereg atrakcji oraz zabawę przy muzyce. Osiedlowy Dom Społeczny „Malwa” jest miejscem, które upodobali sobie ostrowieccy seniorzy. Swoje święto obchodzili tam najstarsi mieszkańcy z osiedli Ogrody, Złota Jesień, Stawki. A w ostatni piątek bawili się seniorzy z osiedla Rosochy.

Czytaj więcej...

Budynek administracji po remoncie

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” zyskała nowy blask. W ramach prac wymieniono częściowo stolarkę okienną, zamontowany został nowy stropodach, który jest również docieplony. Ponadto dach budynku został pomalowany. Całkowicie odnowiona została elewacja zewnętrzna. Teraz charakterystyczny budynek na osiedlu Stawki jest w odcieniach szarości. Zamontowano również nowe, niklowane barierki przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej...

Czas inwestycji na osiedlu „Rosochy”

Blisko 400 tysięcy złotych zainwestowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w ostatnich miesiącach w poprawę infrastruktury na osiedlu Rosochy. To jeszcze nie koniec prac, bowiem w projekcie zgłoszonym przez Zarząd do II etapu rewitalizacji zostały ujęte kolejne zadania na tym osiedlu.

Osiedle Rosochy to jedno z najmłodszych w zasobach SM „Krzemionki”. W poprzednich latach nie było wykonanych większych inwestycji na tym osiedlu, mimo iż mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na brak wystarczającej ilości parkingów, placów zabaw czy terenów do rekreacji. Zarząd Spółdzielni, wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, podjął decyzje o zainwestowaniu w infrastrukturę na tego osiedla. Na przestrzeni ostatnich miesięcy wiele się zmieniło.

Czytaj więcej...

Udana zabawa seniorów w „Malwie”

Seniorzy z osiedli Złota Jesień i Ogrody bawili się w Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa”. Po raz kolejny Rada Osiedla Ogrody oraz Rada Osiedla Złota Jesień wspólnie zorganizowały Dzień Seniora. Impreza odbyła się w gościnnych murach Osiedlowego Domu Społecznego „Malwa”. Dla seniorów przygotowano poczęstunek, a czas umilił zespół muzyczny RYTM.

Czytaj więcej...

Przybywa miejsc parkingowych

Na terenie przed sklepem „Biedronka” na osiedlu Stawki powstają nowe miejsca parkingowe. Zarząd Spółdzielni podpisał umowę ze spółką Jeronimo Martins na dzierżawę działki z przeznaczeniem na parking. Od kilku dni na działce o powierzchni 1300 metrów kwadratowych budowany jest parking. W ciągu kilku tygodni przybędzie około 60 nowych miejsc dla zmotoryzowanych.

Czytaj więcej...

Zmiana cennika opłat w kasach

U W A G A

ZMIANA CENNIKA OPŁAT OD 01.10.2019 R.

Dla członków zasobów mieszkaniowych SM "Krzemionki"

  • 1,99 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  • 4,97 zł od wpłat na ZUS, US
  • 0,5 % od wpłat od kwoty 1000 zł i powyżej

Dla pozostałych mieszkańców

  • 2,97 zł od przyjmowanych wpłat gotówkowych
  • 7,50 zł od wpłat na ZUS, US
  • 0,5 % od wpłat od kwoty 1000 zł i powyżej

Pawilon na os. Stawki do wynajęcia

Z dużego pawilonu na osiedlu Stawki wyprowadza się supermarket MILA. Budynek, w którym funkcjonuje sklep, jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Bezpieczniej na osiedlach

Na budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” oraz Osiedlowym Domu Społecznym „Malwa” zamontowane są kamery. Monitoring wizyjny prowadzony jest również wewnątrz obiektów.

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. posiada wolne lokale użytkowe:

- lokal o powierzchni 29,93 m2
- lokal o powierzchni 13,30 m2
- lokal o powierzchni 15,87 m2
- lokal o powierzchni 13,35 m2
- lokal o powierzchni 24,20 m2

Zlokalizowane na II piętrze w budynku administracyjnym Spółdzielni Osiedle Stawki 47. Cena najmu 15,00 zł/m² netto miesięcznie. W cenę wliczono media(centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz monitoring obiektu).

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu /41/262 40 45.

Spółdzielnia rozlicza się z dłużnikami

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” przeprowadzi w 2019 r. dwanaście eksmisji. Dla zadłużonych rodzin zostaną zapewnione dwa mieszkania socjalne oraz dziesięć miejsc w noclegowni w Ostrowcu Św. W lokalach przeznaczonych do eksmisji zadłużenie sięga od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odzyskanie tych mieszkań, mimo decyzji sądu, było trudne i trwało wiele miesięcy. Komornik, który prowadził sprawy, poinformował Zarząd Spółdzielni, iż nie wykona wyroków sądu o eksmisji. Kolejny też był opieszały w realizacji postanowienia. Dopiero współpraca z trzecim komornikiem przyniosła wymierne efekty.

Czytaj więcej...

Blisko milion złotych nadwyżki za 2018 rok

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” zakończyła ubiegły rok na plusie z tytułu nadwyżki przychodów nad kosztami, w kwocie 984.688,81złotych.
- O tym, jak zostanie podzielona nadwyżka, zadecydowali mieszkańcy podczas Walnego Zebrania. Zarząd podał kilka propozycji, które zostały przedstawione mieszkańcom - powiedział Mirosław Kaczmarczyk, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Czytaj więcej...

Maleje zadłużenie czynszowe

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Spółdzielni za ubiegły rok, na dzień 31 grudnia 2018 roku, znacząco spadło zadłużenie z tytułu opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Zadłużenie dotyczyło 599 mieszkań na łączną kwotę 2 862 926,38 złotych. W porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku, liczba lokali, w których nie był uregulowany czynsz zmalała o 216 sztuk. Tym samym udało się odzyskać  618 435,20 złotych.

Czytaj więcej...

Nowi w Radzie Nadzorczej

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

Czytaj więcej...

Podziękowania

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” serdecznie dziękuje za liczny udział i merytoryczną dyskusję na Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 czerwca 2019 roku.

Rozpatrzone i przegłosowane zostały wszystkie punkty objęte porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały związane z oceną działalności Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wynikami roku ubiegłego, a także wynikające z wniosków członków Spółdzielni.

Dziękujemy za udzielone absolutorium Zarządowi i zainteresowanie Państwa sprawami Spółdzielni.

Zarząd SM Krzemionki


 

Walne Zgromadzenie

W dniu 2 czerwca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:
1. W sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółdzielni pana Roberta Fornala ( za- 166 głosów, przeciw- 68, wstrzymujących-10),
2. W sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2018 rok ( za- 137 głosów, przeciw-16, wstrzymujących-4),
3. W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Barbarze Przelazły za okres od 1.01.2018r do 19.03.2018r.( za- 82, przeciw- 63, wstrzymujących-10),

Czytaj więcej...

Zarząd SM "Krzemionki” w pełnym składzie

Zawirowania wokół składu osobowego Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” to już historia.
Od lutego w pełnym składzie działa Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza na prezesa wybrała Mirosława Kaczmarczyka. Na zastępcę prezesa do spraw gospodarki zasobami został powołany Jerzy Kuźnia. W skład Zarządu weszła główna księgowa- Magdalena Lis. Pełnomocnikiem Zarządu jest Anna Kania.