Komunikaty

K o m u n i k a t

26.06 - rozliczenie za ciepło

Komunikat dla mieszkańców os. Ogrody 24

KOMUNIKAT !

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” informuje, że operator rozliczenia indywidualnych kosztów centralnego ogrzewania Firma BMeters Centrum Rozliczeniowe Sp. z o.o. poprzez swojego przedstawiciela Zakład Remontowo – Budowlany Lech Łukawski wyznacza ostateczny termin odczytu podzielników ciepła c.o. na dzień 24.06.2020 r.

Przypominamy, że z mocy Regulaminu używania lokali spółdzielczych, przestrzegania porządku domowego i współżycia mieszkańców, użytkownicy mieszkań maja obowiązek udostępnienia mieszkania celem wykonania prac z tym związanych.

Nie dokonane wymiany skutkować będą ryczałtowym naliczeniem kosztów ogrzewania zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni regulaminem rozliczenia kosztów C.O.

Tel. kontaktowy 502 659 055

Szanowni Mieszkańcy Budynku Ogrody 24

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  „Krzemionki”   w Ostrowcu Św. informuje, że Rada Nadzorcza Sp-ni na posiedzeniu w dniu 18.05.2020 r. odrzuciła projekt uchwały (z wniosku Zarządu), wprowadzenia dodatkowego odpisu na fundusz remontowy, celem przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych oraz przyspieszenia prac remontowych w nieruchomości Ogrody 24. Decyzję swoją motywowała  małym odzewem ze strony mieszkańców budynku na przeprowadzoną ankietę.

Czytaj więcej...

Remonty w SM "Krzemionki"

Podsumowanie termomodernizacji 2019

Apel do mieszkańców

Obrady Rady Nadzorczej SM "Krzemionki"

Rozliczanie wody w SM "Krzemionki"

Nowy przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Stawki 47, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny, odbywający się wg Regulaminu wewnętrznego Spółdzielni na wykonanie okresowych kontrole instalacji elektrycznych i odgromowych w budynkach mieszkalnych:

Czytaj więcej...

O G Ł O S Z E N I E

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Z dniem 15.05.2020 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. zakończyła dostawę ciepła.

Prosimy mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia.

SM "Krzemionki" w czasach panddemii

Bezpieczny montaż wodomierzy

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

K O M U N I K A T

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki"
informuje, że od 14.04.2020 r. (wtorek)
zostaje wznowiona praca KASY
na dotychczasowych zasadach.

Ze względu na bezpieczeństwo Klientów
i Pracowników obsługa przy stanowisku kasowym po 1 osobie.

KOMUNIKAT

W związku z Uchwałą RM w Ostrowcu Św. Nr XXIX/24/2020 z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku  Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Krzemionki” informuje:

Czytaj więcej...