Komunikaty

KOMUNIKAT

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" uprzejmie informuje, że 02 i 03 listopada 2017 roku (czwartek i piątek) są dla Spółdzielni dniami wolnymi od pracy (m.in. ze względu na art. 130 § 2 Kodeksu pracy). W tych dniach KASY będą nieczynne. Ewentualne usterki w mieszkaniach w dniach 02-03.11.2017 r. należy zgłaszać pod nr tel. 508-197-623.

Wynik przetargu

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego dwustopniowego z negocjacjami z dnia 19.09.2017 r. na wybór Wykonawcy na wykonanie wymiany stolarki okiennej na klatkach schodowych i w piwnicach oraz montaż nawiewników powietrza w stolarce okiennej w zasobach SM "Krzemionki" w Ostrowcu Św.

Czytaj więcej...

Wolne lokale użykowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. Osiedle Stawki 47 ogłasza, że posiada wolny lokal użytkowy:

  • lokal o powierzchni 37,66 m² w wymiennikowni przy budynku mieszkalnym Osiedle Rosochy 39 w Ostrowcu Św.,

Cena najmu 5,00 zł/m² netto miesięcznie

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu /41/262 40 45.

Ogłoszenie

W związku z rozpoczęciem dostarczania ciepła do ogrzewania mieszkań Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. prosi mieszkańców o zakończenie prac związanych z instalacją centralnego ogrzewania w mieszkaniach. W celu uniknięcia zapowietrzenia grzejników oraz uniknięcia uszkodzeń głowic termostatycznych i przedłużenia ich sprawności technicznej, na czas uruchamiania całkowicie otworzyć zawory na grzejnikach, poprzez ustawienie głowic w pozycji maksymalnego otwarcia. Po okresie uruchamiania ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.

OGŁOSZENIE

SM "Krzemionki" informuje, że od dnia 01.09.2017 roku zgłaszanie awarii po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy należy kierować pod nr telefonu

5 0 8  1 9 7  6 2 3

Nowe dokumenty w dziale dla Członków Spółdzielni

W dziale dostępnym tylko dla zalogowanych Członków Spółdzielni zostały umieszczone dokumenty z Walnego Zgromadzenia.

Komunikat Zarządu SM "Krzemionki"

W dniach 12 i 14 czerwca 2017 r. odbyły sie odpowiednio : I i II część Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" w Ostrowcu Św.

W dniu 23 czerwca 2017 r. w trybie §275 Statutu Spółdzielni zebrało sie Kolegium Walnego Zgromadzenia w celu podsumowania wyników głosowań, autoryzowania treści uchwał i potwierdzenia ich podjęcia, bądź niepodjęcia.

Protokół z posiedzenia Kolegium z dnia 23.06.2017 r. - skan pdf

Zeskanowany Komunikat - wersja pdf

Poszukiwania osób chętnych do odpracowania zadłużenia

S.M. „Krzemionki” prosi o zgłaszanie się mieszkańców zasobów spółdzielni chętnych do odpracowania zadłużenia. Osoby posiadające kwalifikacje do robót remontowych proszone są o dołączenie ich do swojego zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane będą w Sekretariacie Spółdzielni, pokój nr 16.