Komunikaty

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. informuje mieszkańców, że od dnia 23.09.2021 r. nastąpi dostarczanie ciepła do celów centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 2021/2022. W związku z tym celem sprawnego odpowietrzenia instalacji c.o., uprasza się mieszkańców o ustawienie głowic zaworów termostatycznych przy grzejnikach w pozycji maksymalnego otwarcia. Po okresie uruchomienia ogrzewania można ustawić głowice termostatyczne w pozycji odpowiadającej indywidualnym temperaturom komfortu cieplnego.

Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki”
w Ostrowcu Św.

przedłuża konkurs na stanowisko

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Gospodarki Zasobami
Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” w Ostrowcu Świętokrzyskim

w wymiarze pełnego etatu

Oferty należy składać do dnia 15.10.2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00 w sekretariacie Spółdzielni os. Stawki 47 w Ostrowcu Św.

Wymagania kwalifikacyjne, wykaz dokumentów oraz pełna treść ogłoszenia dostępne są w sekretariacie Spółdzielni oraz na stronie www.smkrzemionki.pl

 Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Walne 2021

Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św. posiada wolny lokal użytkowy:

  • lokal o powierzchni 13,35 m2, zlokalizowany na II piętrze w budynku administracyjnym Spółdzielni Osiedle Stawki 47.

Cena najmu 15,00 zł/m² netto miesięcznie

W cenę wliczono media (centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę oraz monitoring obiektu).

Szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 10 lub pod numerem telefonu 41 262 40 45.

Miejsca parkingowe do wynajęcia

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” informuje, że posiada do wynajęcia 2 miejsca parkingowe na os. Stawki przy bloku 55 kl. I. Osoby zainteresowane mogą składać oferty pisemne w sekretariacie Spółdzielni.

KOMUIKAT

K O M U N I K A T

INFORMACJA

W  nawiązaniu do oświadczenia Zarządu z września 2020 r. w przedmiocie starań Andrzeja Chejzdrala (obecnego Prezesa Zarządu SM Hutnik) o wpis swojej osoby do Krajowego Rejestru Sądowego jako Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Krzemionki" informujemy, iż w dniu 12 marca 2021 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił jego zażalenie na odmowę wpisu. Tym samym Sąd jednoznacznie wypowiedział się w zakresie zasadności i celowości działań Andrzeja Chejzdrala względem Naszej Spółdzielni prawomocnie oddalając jego żądania.

Zarząd SM "Krzemionki"

Zeskanowane postanowienie - wersja pdf

Oświadczenie

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Nowa taryfa ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa “Krzemionki” w Ostrowcu Św. informuje, że dostawca ciepła Miejska Energetyka Cieplana  sp. z o.o. w Ostrowcu Św. od dnia 1 marca 2021r. wprowadza nową taryfę ciepła dla celów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, która będzie skutkować podwyżką cen dostawy ciepła o około 5,6%.

Spółdzielnia nie przewiduje podniesienia opłat zaliczkowych z tego tytułu. Należy się jednak liczyć z większymi dopłatami lub mniejszymi zwrotami z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania i podgrzania wody.

Zima na osiedlach SM Krzemionki

Segregacja odpadów

K O M U N I K A T

KOMUNIKAT

Dokarmianie ptaków zimą