Spółdzielnia Mieszkaniowa Krzemionki

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Lokalna TV Kablowa "Krzemionki"
 

Kalendarium

 20.08.1990r.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Krzemionki” podjęła decyzję o budowie sieci telewizji kablowej.

 11.10.1990r.

Rada Nadzorcza zleciła firmie Elektrobit opracowanie dokumentacji na budowę sieci tvk na osiedlach Stawki i Rosochy.

 stycz.1991r.

firma Elektrobit przystąpiła do budowy sieci tvk.

 19.07.1994r.

SM „Krzemionki” otrzymała koncesję (Nr TK – 0022/94) na rozprowadzanie programu telwizyjnego w sieci kablowej.

 20.02.2003r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty udzielił zezwolenie TVK nr 25/2003 na eksploatację publicznej sieci kablowej przeznaczonej do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych.

 23.02.2005r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udzieliła Spółdzielni ponowną koncesję (Nr TK-0009/05) na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „Lokalna Telewizja Kablowa Krzemionki” w sieci telewizji kablowej.

 07.04.2005r.

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty wpisał Spółdzielnie Mieszkaniową „Krzemionki” w Ostrowcu Św. do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod nr 1306.

 01.05.2011r.
LTVK rozpoczeła reemisję 24 programów cyfrowych.
 01.06.2011r.
Włączono do oferty nadawany ze Świętego Krzyża multipleks MUX-2 zawierający 8 programów cyfrowych.
 01.01.2012r.
Włączono do oferty multipleks MUX-1 zawierający 7 programów, w tym pierwszy program nadawany w systemie wysokiej rozdzielczości - TVP1 HD.

 01.07.2013r.


Został uruchomiony przekaz programów z Multipleksu MUX-3

 01.06.2014r.


Oferta LTVK wzbogaciła się o program Eurosport 

*


Następuje sukcesywne zwiększanie liczby nadawanych programów cyfrowych. Obecnie nadajemy 61 kanałów cyfrowych plus 7 kanałów HD
 


Z naszych usług korzysta
ok. 3824 abonentów
odbierających 66
programów w 2 pakietach:
 - pakiet socjalny - 4 pr.
analogowe i 16 pr. cyfrowych
- pakiet podstawowy - 38 pr.
analog. i 63 pr. cyfrowych
- pakiet HD - 7 programów

Nadajemy na osiedlach:
Stawki, Rosochy,
Patronackie


Siedziba LTVK

osiedle Stawki 45

27-400 Ostrowiec Św.

(Budynek ODS Malwa)

tel./fax

(041) 262-95-38

0693-727-263

e-mail

ltvk@smkrzemionki.pl

Redaktor Naczelny

Robert Cedro