Komunikaty

Informacja dla mieszkańców nieruchomości os. Rosochy nr: 87, 88, 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.

Szanowni mieszkańcy
nieruchomości os. Rosochy nr: 87, 88, 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krzemionki” w Ostrowcu Św., informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych projektu pod nazwą:

„Podniesienie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie termomodernizacji wielorodzinnych budynków wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskiwaniem energii z instalacji fotowoltaicznej” na os. Rosochy nr: 90, 91 i 92 w Ostrowcu Św.


w ramach Działania 3.3. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Warunkiem pozyskania środków unijnych na docieplenie w/w budynków mieszkalnych w tej nieruchomości jest zgoda właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w danej nieruchomości.

W związku z tym , że docieplenie budynków na os. Rosochy nr: 90, 91 i 92 będzie realizowane na terenie Państwa nieruchomości prosimy o ich akceptację poprzez złożenie stosownych oświadczeń. Upoważnieni pracownicy Spółdzielni będą docierać do Państwa mieszkań z drukami oświadczeń. Oświadczenie można również złożyć osobiście w siedzibie Spółdzielni pok. Nr 4, 15a lub 14.

Jednocześnie informujemy, że realizacja docieplenia budynków nie będzie wiązała się z zaciąganiem jakichkolwiek pożyczek lub kredytów przez Spółdzielnię. Źródłem finansowania docieplenia budynków będą pozyskane środki unijne oraz środki zgromadzone na funduszu remontowymi i dociepleniowym przypisane do nieruchomości os. Rosochy 87-88 i 90-92.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Techniczno-Eksploatacyjnym Spółdzielni pod numerem telefonu 41/262-48-85 .